دکتر بهادر زمانی

بيوگرافي

نام : بهادر نام خانوادگی : زمانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : b.zamani@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :