دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی

بيوگرافي

نام : صدر الدین نام خانوادگی : طاهری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : sadreddin_tahery@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : نشانه‌شناسي کهن‌الگوها و نمادها در آثار باستاني. هنر عصر آهن ايران.
سوابق علمی و تحصیلی