گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

  • به اطلاع پژهشگران و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند، گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری و منطقه ای دانشگاه هنر اصفهان از بین دانشجویان فعال و دارای رزومه پژوهشی مناسب همکار پژوهشی می پذیرد. تخصص های مورد نیاز، برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، اقتصاد شهری، طراحی شهری. لطفاً رزومه خود را به آدرس الکترونیکی گروه پژوهشی ارسال نمایید.urpr@aui.ac.ir
بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : شاهیوندی
تاریخ تولد : 1360/01/01
محل تولد : خرم آباد
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.shahivandi@aui.ac.ir
ایمیل : A_shahivandi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : برنامه ريزي ، جانمايي و مکانيابي کاربري ها و خدمات شهري و منطقه اي به کمک سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS - شهر خلاق - شهر الکترونيک و فضاهاي مجازي شهري- پژوهش و تحقيق در زمينه ارتقاء کيفي محلات شهري(ايمني، امنيت، سرزندگي، هويت بخشي و ...)گردشگري(توسعه پايدار گردشگري، زيرساخت هاي گردشگري، امنيت و ايمني گردشگران، اکوتوريسم و ...)- ساماندهي مشاغل شهري- محيط زيست شهري - برنامه ريزي و فضاسازي جامع شهري با تأکيد بر نيازهاي ناتوانان و کم توانان شهري
سوابق علمی و تحصیلی