دکتر شهریار ناسخیان
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت

بيوگرافي

نام : شهریار نام خانوادگی : ناسخیان
تاریخ تولد : 1350/06/29
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s.nasekhian@aui.ac.ir
ایمیل : fardashahriran@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : طراحي و نظارت بر پروژه هاي معماري ، شهرسازي و مرمت و احياء بافت هاي تاريخي
سوابق علمی و تحصیلی