گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-

بيوگرافي

نام : بهنام نام خانوادگی : پدرام
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : b.pedram@aui.ac.ir
ایمیل : behnampedram121@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :