دکتر غلامرضا هاشمی قاسم آبادی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : هاشمی قاسم آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : gh.hashemi@aui.ac.ir
ایمیل : Art_dr.hashemi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :