گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی

  • پاسخنامه های امتحان میان ترم روشنایی، 13 آبانماه 1396 بر روی سایت قرار گرفت
  • لیست نمرات میان ترم درس تاسیسات الکتریکی. آبان 1396بر روی سایت قرار گرفت
بيوگرافي

نام : محمد صادق نام خانوادگی : سهرابی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : ms.sohrabi@aui.ac.ir
ایمیل : ms.sohrabi@aui.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : ارگونومي، طراحي کاربر محور، طراحي فراگير
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی صنایع - ایمنی صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : طراحی سیستم اعلان حریق
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ارگونومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی همدان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : طراحی چراغ ترمز چشمک زن پویا و تاثیر آن بر واکنشهای راننده با استفاده از دستگاه شبیه ساز رانندگی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001,2003)
ارائه دهنده : DAS
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001)
ارائه دهنده : DAS
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 18001,2007- OHSAS)
ارائه دهنده : DAS
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: آنالیز پیشرفته آماری و تحلیل SPSS
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل دوره : دانشگاه تهران طول دوره :
عنوان دوره: مدیریت ارگونومی و ماکروارگونومی
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل دوره : دانشگاه تهران طول دوره :
عنوان دوره: آکوستیک و مهندسی صدا
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل دوره : دانشگاه تهران طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : شبیه سازی و طراحی سیستم های روشنایی (رویکرد نرم افزاری)
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : طراحی ارگونومی در طراحی محصول
محل دوره : انجمن قالب سازان تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : ارگونومی در طراحی داخلی
محل دوره : موسسه آموزشی نوین صدرا تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : تحلیل ارزیابی ریسک ارگونومی در مشاغل
محل دوره : شرکت ملی گاز ایران - همدان تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : ارگونومی در طراحی سیستم ها
محل دوره : بانک کشاورزی تاریخ دوره :